موسسه حقوقی بین المللی دیوان دانش تهران با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص لازم و کافی در زمینه قراردادهای بین المللی را دارند آمادگی ارائه خدمات حقوقی وتخصصی خویش را در امور قراردادهای بین المللی می باشد جهت بهرمندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمایید.